Scandon Konsulenter
Scandon KonsulenterRådgivning LicensstyringInfrastrukturKontakt
Vi gør virksomheder mere effektive
Infrastruktur

Virksomhedens it infrastruktur omfatter bl.a. internetforbindelse og internt netværk, servere og brugernes computere. Telefonsystemet kan indgå som en del af den grundlæggende infrastruktur. Opbygning og videreudvikling baseres på it-strategien, herunder balancen mellem egne anskaffelser og brug af eksterne leverandører.

Netværk, servere og arbejdspladser
Scandon har stor erfaring med planlægning og etablering af it infrastruktur. Vi anbefaler normalt standardudstyr fra leverandører, som vi allerede kender. Dermed opnås lave omkostninger og høj stabilitet.

Datasikkerhed
Enhver virksomhed er afhængig af velfungerende it-systemer. Derfor er det nødvendigt at beskytte brugerne mod de trusler, som i stigende grad risikerer at skade systemer og data såvel som brugernes effektivitet.

Scandon har stor erfaring med datasikkerhed. Høj sikkerhed opnås med regelmæssig information til brugerne og teknisk beskyttelse i form af bl.a. antivirus, spam-filter og andre sikkerhedsfiltre. Vi kender markedet og kan anbefale de bedste løsninger.
Vi kan udarbejde en datasikkerhedspolitik i samarbejde med kunden.

Scandon KonsulenterRådgivning LicensstyringInfrastrukturKontakt