Scandon Konsulenter
Scandon KonsulenterRådgivning LicensstyringInfrastrukturKontakt
Vi gør virksomheder mere effektive
Licensstyring

Virksomheder kan have mange computere med et bredt udvalg af software. Nogle produkter er installeret på alle computere, andre kun efter behov.

Man mister let overblikket, fordi brugere kommer og går, og deres behov ændrer sig. Der er indkøbt et antal licenser til hvert enkelt softwareprodukt, men det kan ikke umiddelbart kontrolleres, om det svarer til det antal, der er i brug.
Nogle software-leverandører har flere licensformer at vælge imellem. Vi kan hjælpe med at afgøre, hvilken licensform der er den bedste i en konkret virksomhed.

Scandon kan give virksomheden styr på licenserne med en aftale om licensstyring. Vi leverer et system, der hver dag automatisk aflæser, hvilket software der er installeret på alle computere. Ved start på aftalen om licensstyring gennemgår vi virksomhedens indkøbte licenser og indlægger disse i systemets database med den korrekte struktur.

Derefter kan vi f.eks. kvartalsvis give aktuel status for hvert softwareprodukt: Antal licenser indkøbt, antal licenser i brug. Så ved man straks, om der er ledige licenser til nye brugere (indkøb undgås), eller om der skal indkøbes licenser for at overholde reglerne.

Få overblik med en aftale om licensstyring
Virksomheden kan bestille alle typer af software-licenser hos Scandon, der som led i aftalen registrerer de nye licenser i licensstyrings-systemet.

Hvis en software-leverandør herefter ønsker at gennemføre en licensrevision, er virksomhedens arbejdsindsats minimal. Der er styr på licenserne!
 

Scandon KonsulenterRådgivning LicensstyringInfrastrukturKontakt